Loading...

"For a Better Future"

Sürdürülebilirlik Politikamız

Firmamız, tüm üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak hareket etmektedir.

  • Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlamak ve çevresel etkileri minimize etmek için çeşitli önlemler almaktayız.
  • Üretimde kullanılan malzemeleri seçerken geri dönüştürülebilir, organik veya yenilenebilir olanlara öncelik veriyoruz.
  • Üretim tesislerimizi enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlıyor ve enerji tüketimini azaltacak yöntemler uyguluyoruz.
  • Atık yönetimi konusunda da titizlikle çalışarak atıklarımızın geri dönüşümünü sağlıyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz.
  • Tedarik zincirimizdeki ortaklarımızı da sürdürülebilirlik prensiplerine uymaya teşvik ederek çevreye duyarlı üretim yöntemlerini benimseriz.
  • Amacımız, sürdürülebilirlik konusunda öncü olmak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmaktır.

"Geleceğe değer katıyoruz."